Privacy statement

Privacyverklaring Bescherming van het privéleven

1. De feitelijke vereniging Dolle Toren Leuven (hierna “Dolle Toren Leuven”) voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst), hierna GDPR

2. Dolle Toren Leuven houdt voor elk lid een aantal gegevens bij:

3. De persoonsgegevens worden met KBSB gedeeld voor de aanmaak van een nationaal stamnummer en elo-verwerking van de gespeelde partijen. Zie onderstaande link voor KBSB verklaring over de verwerking van persoonlijke gegevens: https://www.frbe-kbsb-ksb.be/page/gdpr/en

4. De speler heeft op ieder moment recht om zijn personeelsgegevens te laten schrappen. De Dolle Toren zal dit zo snel mogelijk doen en deze periode zal niet langer duren dan een maand na eenvoudig verzoek.

5. Vertrouwelijkheid. Elke persoon, die met goedkeuring van het bestuur van Dolle Toren Leuven toegang heeft tot niet openbare informatie, zal die informatie op vertrouwelijke wijze behandelen.

6. Beschermingsmaatregelen. Het bestuur zal de gegevens van zijn leden op adequate wijze beschermen. De website zal enkel toegankelijk zijn met https:// De toegang tot niet openbare informatie van de leden wordt beperkt tot de bestuursleden van de Dolle Toren en zullen enkel doorgegeven worden mits toestemming van het lid. De informatie over de aangesloten schakers wordt verwerkt via een beveiligde cloud-dienst van Google LLC.

7. Verklaring van instemming. Door zich aan te sluiten bij Dolle Toren Leuven stemt de nieuw aangesloten schaker in met het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter binnen de Dolle Toren Leuven.

8. Verdere vragen die de aangesloten schaker heeft, worden gericht aan: info@dolletoren.be of andere meegedeelde e-mail adressen van de bestuursleden.

en_USEnglish
Scroll to Top